Jak fotit graffiti?

Algoritmy systému TagBust vyvinuté k hledání podobnosti graffiti za účelem identifikace pachatele si poradí s velkým množstvím rušivých elementů jako jsou různé druhy povrchů, barvy graffiti apod.

Pro využití fotografií je potřeba před odesláním provést jedinou věc a tou je vyznačení jednotlivých graffiti. Nejen že díky tomu systém pracuje pouze s důležitými daty, ale poskytne také informaci o orientaci (otočení) graffiti — viz dále.

Pro optimální výsledky je tedy vhodné mít na paměti několik pravidel, které zvyšují kvalitu vkládaných dat. Obvykle stačí zdravý selský rozum (rozostřená, špatně osvětlená nebo naopak bleskem přesvícená fotogragie poskytne velice špatně zpracovatelná data), pro úplnost však uvedeme několik situací, které mají také vliv na kvalitu:

Velikost graffiti

Obvykle platí pravidlo 'čím větší, tím lepší'.

Vždy je lepší fotit graffiti z blízkosti (je-li to možné). To platí dvojnásob především u mobilních zařízení, kde je kvalita objektivu a záznamového čipu obvykle nižší než u klasického fotoaparátu. Například při použití chytrého telefonu k fotografování (ať už pomocí mobilní aplikace nebo samotného fotoaparátu) nedoporučujeme fotografovat graffiti z druhé strany ulice (viz obrázek).

Zatímco vpravo je vidět graffiti, které lze ke zpracování použít, v levé části, kdy bylo graffiti vyfoceno z druhé strany ulice, jsou výsledná data silně znehodnocena (menší velikostí a nízkou světlostí způsobenou focením proti jasnější obloze).

Technická poznámka: má-li výřez graffiti z fotografie alespoň 256 pixelů na šířku, je to obvykle dostačující.

Úhel pořízení fotografie

Nejlépe fotit na kolmo.

Ne vždy je možné vyfotit plochu s graffiti zpříma, ale pořízení fotografie pod větším úhlem neznehodnocuje obraz zkreslením perspektivou.

Na levé části obrázku byla data pro zpracování silně znehodnocena, čímž dramaticky klesá její hodnota pro využití k identifikaci.

Otočení a zarovnání

Zarovnat graffiti vodorovně.

Většina graffiti, které ve městech uvidíte, jsou nasprejované zarovnaně s vodorovnou hladinou. Je však i velké množství těch, které jsou výrazným způsobem otočeny (např. na zdi podél schodiště).

Při vyznačování graffiti lze zdrojovou fotografii otáčet posouvátkem po levé straně webového formuláře nebo dotykovými gesty v mobilní aplikaci. Lze tak docílit horizontálního zarovnání výběru.

Technická poznámka: Algoritmus si s malým pootočením poradí. Čím větší však otočení je, tím nižší hodnotu taková data pro zpracování a identifikaci pachatele mají.

Příklady pro ilustraci

Jako názornou ukázku uvádíme několik málo příkladů využitelných dat a jako kontrast k nim fotografie, které nelze pro automatické zpracování použít.

Velice často se tagy vyskytují po skupinách. V takovém případě je třeba vyznačit každý tag samostatně.

Jedná-li se o nápis o více řádcích, je vhodné vyznačit řádky jednotlivě.

Někdy je potřeba pořídit více fotografií.