O projektu

TagBust je počítačový systém, který dokáže automaticky hledat podobnost mezi jednotlivými graffiti tagy na základě rukopisných prvků za účelem identifikace pachatele a především náhrady způsobených škod. Umožňuje propojovat jednotlivé tagy mezi sebou a sledovat spojitosti mezi autory jednotlivých tagů. Ttvoří tak celkový obraz o tomto druhu kriminality v dané lokalitě.

V případě hustého pokrytí oblasti daty umožňuje vyhledat místa s největším aktuálním přírůstkem tagů a odhalovat rizikové časy. Tímto je umožněno lepší nastavení represivních i preventivních opatření na daném místě.

Nabízíme každému, komu ilegální graffiti vadí a kdo má chuť přispět k dopadení pachatele, aby se podílel na fotografování výskytu ilegálních graffiti v postižených městech.

V současné době umožňujeme sbírat fotky tagů přes formulář na našich stránkách a s použitím mobilní aplikace se sběr dat zjednoduší natolik, že zapojit se může v podstatě každý.

TagBust a jeho pohled na graffiti

Na obrázku vpravo vidíte situaci na území o rozloze 0,2 kilometru čtverečního v městské části Brno Židenice. Na území bylo nalezeno cca 700 graffiti tagů. Dané území odpovídá přibližně jedné tisícině rozhlohy Brna (cca 1/300 městské zástavby).

Doteď byla policie v tomto případě bezmocná, neboť neměla potřebné informace a jejich výjezdy se vždy týkaly jednoho konkrétního incidentu. Systém TagBust tuto situaci radikálně mění. Z těchto dat jsme zjistili jací vandalové v okolí působí, v jakých skupinách se sdružují a jaké jsou jejich poměry na celkové množství škod v dané lokalitě.

Nejen že TagBust dokáže statisticky předvídat rizikové oblasti s vysokou pravděpodobností aktivity, ale v případě dopadení sprejera dokáže poskytnout policii informace, které mohou vést ke zjištění totožnosti dalších vandalů, se kterými je pachatel v kontaktu. V takovém případě se může jednat až o desítky procent celkových škod v oblasti.

Jak to funguje?

V souladu s legislativními a bezpečnostními požadavky kladenými na ochranu dat policejními složkami funguje celý systém na dvou vrstvách.

První je samostatná a veřejnosti nepřístupná evidence policie obsahující oficiálně zadokumentované a hlášené případy a vedle ní databáze TagBust, plněná veřejností. Během operativní činnosti nebo při dopadení pachatele mají orgány činné v trestním řízení přístup do obou databází.

Využitím tohoto postupu a technologií, které jsme vyvinuli, dokáže být systém TagBust tolik potřebným v současnosti chybějícím nástrojem pro boj s ilegálními graffiti. Evidovaná data lze využít k efektivnějšímu využití rozpočtu měst na odstraňování graffiti a jako analytický nástroj může pomoci policejním složkám při pátrání po samotných sprejerech. Především je ale prostředkem pro náhradu způsobených škod.

Unikátní technologie

Počítačové algoritmy pro porovnávání graffiti na základě vizuální podobnosti, které jsme vyvinuli, dokáží k jedné vstupní fotografii vyhledat automaticky v databázi všechna graffiti, které jsou podobné nebo nesou shodné prvky rukopisu.

To nám umožňuje zpracovávat velké množství dat. Do této doby to nebylo možné - zpracování velkého množství fotografií (desetiticíce/statisíce) ručně je nepředstavitelně náročné, nemluvě o chybovosti lidského faktoru.

Výsledky takového zpracování dokáží odhalit i duplicitní záznamy (duplicitní fotografie téhož graffiti). Poskytují také cenné informace jak k operativní činnosti pro dopadání vandalů, tak především podkladový materiál v případě jejich dopadení. To dodnes nebylo možné (jednoduše neexistovala evidence a nástroje pro její správu), protože takový důkazní materiál nebyl k dispozici.

Naše mise

Identifikujeme autory ilegálních graffiti, evidujeme způsobené škody a odhalujeme rizikové lokality. Informace o graffiti vandalismu udržujeme i po jeho odstranění pro další vyhodnocení a vymáhání škod.